Şartlar ve Gizlilik Politikası

Şartlar

Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Sözleşme’nin imza tarihinden önce ya da sonra, sözleşmenin uygulanması amacıyla, her bir Tarafın kendisi ya da ilgili Taraf namına ilgili Taraf ’ın çalışanları tarafından diğer Tarafa ve / veya diğer Taraf ’ın çalışanlarına, yazılı ve /veya sözlü olarak ve / veya internet ortamında içerisinde ve / veya soft ortamda ifşa edilmiş olan ve / veya diğer Taraf, diğer Tarafın çalışanları tarafından edinilmiş olan; ilgili Taraf’ın müşteri bilgileri, alışveriş bilgileri, satış bilgileri, hizmet bilgileri, ürün bilgileri, ödeme bilgileri, hesap bilgileri, banka bilgileri, finansal modeller, simülasyonlar, personel bilgileri, çalışma ve hizmet bilgileri, fiyatlandırma bilgileri, işletim yöntemleri, fikirler, buluşlar, know-howlar, markalar, logolar, patentler, yazılımlar, kaynak kodları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, tasarım hakları, ticari sırlar , teknik prosesler, formüller, planlar, tasarılar, lisans ve izinler, çizimleri tertipler, modeller, projeksiyonlar, iş planları, pazar fırsatları, ilgili Taraf ya da onun namına üçüncü bir tarafça hazırlanmış raporlar veya veriler dahil, Tarafların birbirine her türlü kanalla açıkladıkları ve / veya bir Tarafın diğer Taraf hakkında edindiği TÜM BİLGİLER ;Tarafların arasındaki yazışmalar, görüşmeler yada toplantılar ve yazışmalar ve sözlü olarak mübadele edilen TÜM BİLGİLER; Her iki tarafça hazırlanmış tüm hizmet analizleri , derleme, çalışma , teklif ve diğer belgeler; Tüm ticari anlaşmalar ya da taraflar arasında akdedilen anlaşmalar, gizli bilgi alışverişini içeren sözleşmeler; ve fakat sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi ve / veya belgeyi ifade etmektedir.

Taraflar, işbu sözleşmenin yapılmasına müteakip, gerekli olan tüm gizli bilgilerini tamamıyla serbest irade ve kabulleriyle birbirine beyan ve ifşa ettiklerini kayıtsız şartsız kabul etmişlerdir.

Her iki Taraf;

Taraflardan her biri tüm bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, herhangi bir sebeple kullanmamayı, Gizli Bilgiyi her ne sebeple olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak kendisi ya da herhangi bir 3. gerçek ve / veya tüzel kişi ve kuruluşlar için kullanmamayı, kullanılmasına izin vermemeyi, Gizli Bilgiyi, herhangi bir 3. gerçek ve / veya tüzel kişiye, firmaya, acentaya veya kuruma açıklamamayı, rapor etmemeyi, yayınlamamayı veya ifşa etmemeyi, bu hususta gerekli tüm tedbirleri almayı, Gizli Bilgilerin hiçbir bölümünü kopyalamamayı ya da çoğaltmamayı ya da başka bir 3. gerçek ve / veya tüzel kişi ve kuruluşlara aslını / çoğaltılmış hallerini devretmemeyi / vermemeyi , Gizli bilgileri 3. Gerçek ve / veya tüzel kişi ve kuruluşlara kısmen veya tamamen ifşa etmemeyi Gizli Bilgilerin gizlilik niteliğini ve bunları gizli tutulması gerekliliğini, Gizli Bilgileri sözleşme uyarınca bilmesi gereken çalışanlarına ve yöneticilerine bildirmeyi ve onların da taahhüdü altında çalışanlarını sağlamayı ve onların da işbu gizlilik sözleşmesi gereğince doğrudan sorumlu olduklarını ve bu hususta kendilerini uyardığını, Diğer Tarafa ait Gizli Bilgilere en az kendi gizli bilgilerine ve fikri mülkiyet niteliği taşıyan bilgilerine uyguladığı güvenlik önlemleri ve özeni uygulamayı, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen tüm hususlara ve sorumluluklara tam ve eksiksiz olarak bağlı olacaklarını ve uyacaklarını, aksi takdirde oluşacak ve / veya oluşabilecek zararlardan ilgili kusurlu tarafın sorumlu olacağını, kayıtsız-şartsız gayri kabili rücu kabul taahhüt ederler. Firma, kendi bu gizli bilgelerini korumakta gösterdiği özenin aynısını Müşterinin gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Firma, bilginin gizliliği hususunda da işçilerini ve alt çalışanlarını uyarır.

Sosyal Perakende’ de Güvenlik

Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için firmamızca uygulanan güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bu güvenlik önlemleri şunlardır;

1:SSL Güvenlik Sertifikası ile kredi kartı tahsilatı sayesinde Secure Socket Layer ile şifreli olarak kredi kartı bilginiz bankamıza iletilir.

2:Kredi kartı numaranız kesinlikle kaydedilmez. Sadece işlem yaptığınız anda kullanılan kart numaranızı biz de bilmeyiz. Sadece siz ve bankamız arasında olan bu işlem bizim sitemiz üzerinden olsa da işlem sırasında kredi kartınız sizin ile bankamız arasında bir sırdır.

3D Güvenli Ödeme ödeme sistemi

3D Güvenli Ödeme, internet üzerinden kredi kartı ve banka kartıyla yapılan alışveriş işlemlerinin güvenliğinin artırılması için geliştirilmiş olan bir güvenlik sistemdir.

İnternet alışverişlerinizde, 3D Secure / Verified by Visa / SecureCode, mevcut kart bilgilerinizi korur.

Securecode MasterCard ın geliştirdiği "güvenli internet alışverişi" çözümleri ile hem kart sahipleri hem de üye işyerleri sahtekarlıklara karşı güvence altına alınmıştır.

Banka Kartı / 3D Güvenli Ödeme ile nasıl ödeme yapacağım?

"Ödeme bilgileri" aşamasında, kartla ödeme seçeneğine banka kartınızın bilgilerini girdiğinizde "Siparişi Tamamla" butonuna tıklayarak bir sonraki adım olan 3D Güvenli Ödeme'ye yönlendirileceksiniz.

İnternet alışverişlerinizde ilk defa Banka Kartı ile ödeme gerçekleştiriyorsanız,

3D Güvenli Ödeme sayfaları bankanıza göre farklılık göstermektedir.

Sipariş özet sayfamızda , Siparişi "3D Güvenli Ödeme ile Onaylıyorum" butonuna tıklandığında yeni bir sayfa açılacaktır.

Bu sayfada alışverişinize ait bilgilerle birlikte "kişisel güvenlik mesajınız (PAM)" ekranda gözükecektir. Bu mesaj sadece siz ve kartınızı size gönderen banka tarafından bilinmektedir. Mesajın ekranda gözüküyor olması kartı tarafınıza gönderen bankanın web sitesine güvenli olarak bağlandığınızı göstermektedir.

Bu sırada kredi kartınızın ait olduğu banka sistemlerinde kayıtlı cep telefonunuza bankanız tarafından tek kullanımlık SMS bilgisi iletilecektir. Cep telefonunuza gelecek mesaj içeriğinde işlemi doğrulamakta kullanacağınız şifreniz ve şifrenin ait olduğu işlem kodu yer alacaktır. "Kişisel Güvence Mesajı" nın size ait olduğunu kontrol ettikten sonra bu şifreyle sisteme kendinizi tanıttığınızda işlem tamamlanacaktır. Siz şifre girişi yapmadan alışveriş tamamlanmaz.Şifrenin onaylanması ile ödeme işleminiz tamamlanacak ve siparişiniz oluşturulacaktır.SMS ile gelen şifrenizi 3 dakika içinde kullanmanız gerekmektedir. Aksi halde şifreniz geçersiz olacaktır. Şifrenin geçersiz olması halinde söz konusu ekrandan ikinci bir şifre daha isteyebileceksiniz. Bu şifrenin geçerlilik süresi ise 5 dakika olacaktır. Bir alışveriş işlemi esnasında, en fazla 3 farklı SMS talep edilebilecektir. Aynı şifrenin 3 defa hatalı girilmesi durumunda ise, işleminiz tamamlanamayacaktır.

Cep telefonu bilginiz banka sisteminde kayıtlı değilse veya yukarıdaki işlemleri yapmanıza rağmen bir problem yaşıyorsanız lütfen bankanız ile irtibata geçiniz.

Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Kişisel verilerinizin www.sosyalperakende.com tarafından toplanması, saklanması, aktarılması veya kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesinde çerçeve nitelikteki bu bilgilendirme uygulanır.

www.sosyalperakende.com olarak müşterilerimizin gizliliği ve güvenliğine azami önem göstermekteyiz. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenecektir.

Hakkınızdaki Kişisel Verileri Hangi Amaçla Topluyoruz ?

Toplanan kişisel verileriniz, www.sosyalperakende.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde toplanmaktadır.

Hakkınızdaki Kişisel Verileri Hangi Yollarla ve Hukuki Kural Doğrultusunda Topluyoruz ?

www.sosyalperakende.com  olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi için kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilecek amaçlar doğrultusunda yasadan doğan mesuliyetleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek kaydıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Topladığımız Kişisel Veriler

Bu web sitesinde, sitedeki gezintinize dair bilgileri derleyen ve esas amacı web sitesi deneyiminizi daha faydalı hale getirmek olan çerez adı verilen küçük metin dosyalarını kullanmaktayız.

Çerezler

Kullanıcının web sitesi ziyaretini kaydeder,

Hangi reklamın, hangi kullanıcıya ve hangi sıklıkta gösterileceğine karar verir, Reklamın etki düzeyini ve kullanıcıların tepkilerini analiz eder.

www.sosyalperakende.com sitesini ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin Google Adwords reklamları gösterilir. Bu reklamlar, Google arama sonuçlarında çıkan reklam alanlarında olabileceği gibi Google ağına üye başka web sitelerinde de yayınlanabilir. Örneğin, www.sosyalperakende.com'deki bir ürünümüzü inceleyip siteden ayrıldıktan sonra farklı web sitelerinde bu ürüne veya Sosyal Perakende markasına, ürünlerine veya hizmetlerine ilişkin reklamlar görebilirsiniz. Google'ın konuya ilişkin gizlilik politikasına şu 
linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca adresinden bu seçeneği nasıl tercih dışı bırakabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verilerinizi Neden ve Kimler İle Paylaşıyoruz ?

Kişisel verileriniz şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini temini amaçlarıyla, şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılmaktadır. Bu paylaşımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir.

Kişisel verilerinizi, web sitesi ve mobil uygulamaları kullanımınızı, tercihlerinizi ve ilgi alanlarını analiz etmek gibi araştırma ve istatistiksel amaçlar için kullanılabilir.

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, resmi makamlarla (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı gibi) kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:

Mevzuat gereği;

Çalışanlarımızın, kamunun veya sosyalperakende.com’un güvenliğini sağlamak amacıyla;

Adli kovuşturma, mahkeme ilanı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla veya

Bir birleşme, varlık satışı veya benzer işlemler halinde.

Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Madde

Bilgilerinize Erişme, Değiştirme ve İmha Talepleri

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir, bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır.

Gizlilik Politikası'nda Değişiklik Yapılması

Gizlilik Politikası zaman zaman değiştirilebilir. Gizlilik Politikası güncellendiğinde web sitemizde duyurulacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.sosyalperakende.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Odunluk Mah. Akademi Cad.Zeno Business Center A Blok Nilüfer / BURSA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@sosyalperakende.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.